Valkommen till Modersmalslararforbundets hemsida!

Modersmalslararforbundet ar Sveriges enda fackforbund av, för och med dess modersmalslarare och -tranare. Vi erbjuder full facklig service for mindre an 1/36 av vad andra kostar. Varje gang kriser har drabbat modermalsundervisningen ar det vi i MLF som har gatt i spetsen för att tackla dem. Aven framgent ska vi gora samma sak. Vi ar pa barrikaderna for att varna om Sveriges langsiktiga och vitala utbildningsintressen. Vi har Sveriges effektivaste, mest kompetenta och i fragan insatta forhandlare. Kontakta oss for detaljerad information,tack! formation, tack!