Aktuellt

Mlf ser vissa positiva indikationer på att lärarlegitimations- och lektorsfrågan är på väg att lösas på ett för Mlf helt acceptabelt sätt. Vi återkommer med mer detaljerad information härom. Desutom utarbetar vi just nu en omfattande enkät för att kartlägga modermålslärarnas och -tränarnas arbetsförhållanden så att vi kan komma med konkreta förslag till problemlösning.

Du är välkommen att komma med konkreta förslag om vilka punkter vi ska ta upp i enkäten.