Nyheter

Vi i Mlf kämpar för att få lärarlegitimation samt möjlighet att bli lektor vid skola och förskola. Bl a anmälde vi propositionen till DO och vi fortsätter att hårdbevka all utveckling på denna front så att full rättvisa kan åstadkommas. Vi nöjer oss aldrig med något mindre och kommer att grundligt nyttja alla tillbuds stående demokratiska medel och metoder i denna kamp.

Klicka här!